Photo Photo Photo
Photo Thumb
Photo Thumb
Photo Thumb

 
 
 
 
 
 

Představení firmy

Stavební kancelář zahájila činnost v roce 2001 a je zapsána v živnostenském rejstříku v Náchodě.
Její prvotní specializací byly bezbariérové úpravy objektů, bytů, koupelen, bytových jader apod., a to systémem kompletního zajištění – od projektové dokumentace přes vyřízení potřebných povolení, získání dostupných dotací a podpor, realizaci, až po kolaudaci objektu a jeho uvedení do provozu.

Z
a dobu svého působení se stavební kancelář zaměřila více na výstavbu, stavební úpravy a změny objektů pro bydlení a to zejména rodinných domů. Nedílnou součástí je také projektování staveb a zajištění veškeré potřebné agendy spojené s výstavbou.

V posledních několika letech se věnujeme také obchodní činnosti a to zejména nabídkou stavebních materiálů a hmot. Novinkou jsou výhodné balíčky určené pro hrubé stavby. Jedná se o ucelené dodávky materiálů a služeb, které v sobě zahrnují analýzu projektu, návrh možných materiálových variant s ohledem na kvalitativní a ekonomickou hodnotu, vytvoření cenové nabídky, dodávky zboží přímo na stavbu a konzultace při provádění stavby v potřebném rozsahu.

N
aším cílem je uplatnit se na trhu zejména díky kladení důrazu na kvalitu a výslednou hodnotu díla. Ať je dům stavěn svépomocí či dodávkou „na klíč“, vždy je důležité, aby na konci Vaší cesty byl domov podle Vašich představ – hezký, útulný a také technicky funkční a bezproblémový.
Toho se nám daří dosáhnout hlavně vytvořením souladu mezi projekčním návrhem a představami a finančními možnostmi stavebníka. Na to navazuje optimalizace a správná kombinace použitých materiálů.


 
 
 
 

JP Webdesign